• Zebrania z rodzicami

  Zebrania z rodzicami
  Zebrania z rodzicami podsumowujące pierwsze półrocze odbędą się w ZSiPO dnia 24.01.2019 r.
   
  Zebranie ogólne dla rodziców klas pierwszych i drugich LO z wicedyrektor Moniką Jagiełło-Trif o godz. 16.00 w świetlicy.
   
  Zebrania z  Wychowawcami - godz. 16.15 - gabinety wg harmonogramu
   
  16.45-17.30 - Dzień Otwarty dla rodziców - gabinety wg harmonogramu
 • HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE- sesja zimowa 2019

 • SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELKĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

  SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELKĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

  Dzień 11 grudnia umiliło nam spotkanie z panią Eweliną Chłopińską, która wykłada na Akademii Morskiej w Szczecinie. Opowiadała nam o studiach i jak wygląda życie po skończeniu tego kierunku. Uczelnia ta jest uczelnią techniczną, więc oferuje nam również studiowanie w kierunku mechanicznym, ekonomicznym lub informatycznym. Przysługuje jej trzecie miejsce na świecie pod względem wyposażenia. Znajduje się tam wiele laboratoriów oraz planetarium. Szkoła posiada wiele nowoczesnych, specjalistycznych maszyn i urządzeń. Studenci mają też możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

  Poza promocją Akademii Morskiej pani Ewelina przedstawiła filmy o transporcie morskim. Dowiedzieliśmy się takich rzeczy jak to, że najdłuższy kontenerowiec ma około 400m oraz to, że statek można załadować 10 pięter w górę i 8 w dół, co daje nam pływający wieżowiec. Załoga na takich statkach składa się z 24 osób. Nowy dla nas pojęciem było „twistlock” - są to zaczepy, które mocują kontenery do pokładu. Usłyszeliśmy też zabawną dla nas rzecz – otóż, kiedy marynarze pływają po świecie, to zwiedzają wiele krajów i poznają zwyczaje ludzi. Jednym z nich jest na przykład to, że w Kolumbii zazwyczaj temperatura wynosi około 40°C, a kiedy spada do 25°C, to ludzie ubierają już kurtki zimowe. Dzięki rozwojowi nauki możemy teraz opłynąć świat w 45 dni.

  SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELKĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE - Obrazek 1

 • XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

  XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

  Drodzy Młodzi Przyrodnicy!

  „Mądrość jest córką doświadczenia” - Leonardo da Vinci

   

  W czwartek 10 stycznia 2019r. o godz. 10:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się już XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na etapie podstawowym. Termin ten został ustalony dla całej Polski.

   

  Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki. Od

  uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Szczególnie nacisk kładziony jest na wiedzę z następujących dziedzin:

  • ekologia klasyczna,
  • wody i ich ochrona,
  • gleby i ich ochrona,
  • gospodarka rolna i leśna,
  • żywność i zdrowie,
  • ochrona przyrody,
  • powietrze i jego ochrona,
  • gospodarka odpadami,
  • hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi,
  • aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

  Wiedzę do olimpiady można pozyskać ze stron internetowych www.ekoolimpiada.pl oraz  ZGLOP: www.org.pl a także ze zbiorów biblioteki szkolnej.

   

  W drodze eliminacji, z każdej szkoły 3 najlepszych uczniów stanowi jej reprezentację na II etap eliminacyjny, który odzbędzie się w Szczecinie.

  Niezbędnym warunkiem jest uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w tekście pisemnym (40 pkt), każda prawidłowa odpowiedź to 1 pkt, a nieprawidłowa 0 pkt. W przypadku większej liczby niż  3 uczniów spełniających to kryterium przeprowadzona jest dogrywka  (test pisemny), której pytania opracowane i dostarczone są przez Główny Komitet Olimpiady.

   

  Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministerstwa Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.

   

  Osobom, które zgłosiły się już na starcie gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w olimpiadzie. Świadczy to o dużej świadomości ekologicznej i właściwej postawie wobec środowiska przyrodniczego.

   

  U.Piotrowicz  i T.Wróblewska

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Jest taki dzień … relacja z apelu …

  Jest taki dzień … relacja z apelu …

  Jest taki dzień … relacja z apelu …

  Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,
  dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
  Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
  dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.

  Niebo - ziemi, niebu - ziemia,
  wszyscy - wszystkim ślą życzenia, (…)

       Tymi słowami w czwartek 20 grudnia powitali zgromadzoną w sali gimnastycznej społeczność szkolną, a więc młodzież, dyrekcję szkoły i nauczycieli, prowadzący przedświąteczny apel: Martyna Smorąg - uczennica klasy I LO B i Krzysztof Komorowski. Był to i wyjątkowy apel i wyjątkowy czwartek.Przedświąteczny apel odbył się bowiem  w dwóch turach, gdyż spora cześć sali gimnastycznej zajęta była przez przygotowane przez uczniów dekoracje stołów wigilijnych. A wszystko to w związku z konkursem „Na najpiękniejszy stół wigilijny”. I właśnie od rozstrzygnięcia tego konkursu rozpoczął nasz apel.  Okazało się,  że stołów było kilkanaście, a jury złożone z nauczycieli i przedstawicieli SU nie miało  wcale łatwego wyboru … Wyniki ogłosiła przewodnicząca jury, pani wicedyrektor Iwona Sobierajewicz. I mogły one być dla wielu zaskoczeniem,  a oto one:

  Miejsce I – klasa III B z wychowawczynią  Beatą Krycką

  Miejsce II – klasa II Th z wychowawczynią Małgorzatą Jarzembowską

  Miejsce III – klasa II LO c wychowawczyni T. Wróblewska  (Paulina Górak)

   

         Nagrodami były karnety dla klas na „barlineckie kręgle” ufundowane przez właściciela kręgielni pana Grzegorza Januszke. Potem nadeszła chwila „iście osobliwa”, bowiem mogliśmy obejrzeć jasełka pod wielce znaczącym tytułem „Nawrócenie” Aktorami byli uczniowie klas I Tes, II LO c, II Th, II LO a i  I Ti. Prowadzący zastrzegli sobie, że wszelkie podobieństwo osób i zdarzeń jest zupełnie przypadkowe, a  rzecz dzieje się daleko, daleko stąd, choć tak naprawdę zupełnie blisko … Jednak okazało się, przedstawione scenki ukazały historię mieszkanek Barlinka i uczennic naszej szkoły,  Natalii i Zuzanny, które przeżyły dość niezwykłą przygodę na przedświątecznych zakupach. Był i sen na jawie przypominający wydarzenia z Betlejem. Było wreszcie zabawnie i dramatycznie, a ponadto scenki zostały ubarwione śpiewem kolęd przez „chór anielski” … Opiekunami całej grupy byli Krzysztof Komorowski i  ks. Stanisław Szlijan.

      Następnie odbył się (ale tylko w tzw. drugiej turze apelu) szkolny konkurs kolęd. Wystąpiło i zaprezentowało się 8 klas. Jurorami byli nauczyciele, którzy na specjalnych kartkach oceniali występy uczniów. Po podliczeniu głosów ogłoszono wyniki, a oto one:

  I miejsce- klasa II LO B

  II miejsce  - klasa III LO B

  III miejsce - klasa III LO a

   

       Należy pogratulować wszystkim śpiewającym, bo wszak kto śpiewa modli się dwukrotnie, a poza tym występy publiczne, zwłaszcza przed rówieśnikami, wymagają  dużej odwagi. Nim się jednak apel skończył obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy jeszcze dwóch innych niezwykłych interpretacji kolęd. Pierwszą była kolęda „Przybieżeli do Betlejem” wykonana prze nauczycieli naszej szkoły pod batutą pani wicedyrektor Moniki Jagiełło-Trif, a drugą był występ duetu pani wicedyrektor Moniki Jagiełło-Trif i Oliwii Jóźwiak z klasy I LO B w utworze
  „Mario czy ty już  wiesz”. Następnie  głos zabrał dyrektor szkoły Łukasz Jędrzejewski, który życzył wszystkim po pierwsze spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, a poza tym w nowym roku 2019 sukcesów na maturze, egzaminach zawodowych  oraz otrzymania promocji do klasy wyższej.  Na koniec poetycką klamrą spięły ten niezwykły apel słowa z pastorałki Czerwonych gitar.

  Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku.
  Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
  Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
  Dzień, piękny dzień dziś nam rok go składa w darze.

  Niebo - ziemi, niebu - ziemia,
  wszyscy - wszystkim ślą życzenia (…)

        W ten sposób dobiegł do końca nasz świąteczny  apel, następnego dnia odbyły się  spotkanie klasowe z wychowawcami, by mogły nadejść święta i ferie.

  Relacjonował Krak

   

   

 • HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ W ZSIPO W BARLINKU 03.01.2019 r. – 07.01.2019 r.

 • - Obrazek 1

 • Wyniki III Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego

  Wyniki III Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego

  Wyniki III Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego

  "Podejmij właściwą decyzję - drzewko decyzyjne"- wyróżnienie dla naszej uczennicy

   

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu oraz Starostwo Powiatowe w Myśliborzu informują,  że został rozstrzygnięty etap powiatowy III Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego ogłoszonego z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia 2018 pod hasłem: „Podejmij właściwą decyzję – drzewko decyzyjne”. Do komisji konkursowej wpłynęło 30 prac. Wszystkie zgłoszone prace spełniały warunki określone w Regulaminie Konkursu. Etap powiatowy został poprzedzony etapem szkolnym. Miło nam zakomunikować, że wyróżnienie w konkursie przyznano  uczennicy naszej szkoły Natalii Okraszewskiej kl. 1LOA za pracę plastyczną pt. ,, Wolność od nałogu zdrowie i oszczędność". Nagrodę wręczył i gratulacje złożył uczennicy pan dyrektor Łukasz Jędrzejewski .

  Serdecznie gratulujemy!!!

   

  I.Cz.

  Wyniki III Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego - Obrazek 1  Wyniki III Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego - Obrazek 2 Wyniki III Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego - Obrazek 3

 • VI Przystanek Ortograficzny Licealistów

              Przyszło Boże Narodzenie. Nawet aura była świąteczna… tymi słowami 13 grudnia 2018 r. dziewiętnastu uczniów naszego Liceum zmierzyło się z dyktandem ortograficznym.

  Wyniki VI Przystanku Ortograficznego Licealistów:

  • 1 miejsce – Oliwia Poniatowska kl. 2 LO a i Karina Dudzik kl. Kl. 1 LO b
  • 2 miejsce – Angelika Ostrowska kl. 3 LO b
  • 3 miejsce – Dominika Zakrzewska kl. 2 LO c

  Prace konkursowe sprawdziły organizatorki konkursu: p. Marta Szafkowska i p. Izabela Leszczyńska.

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

  VI Przystanek Ortograficzny Licealistów - Obrazek 1 VI Przystanek Ortograficzny Licealistów - Obrazek 2 VI Przystanek Ortograficzny Licealistów - Obrazek 3

 • HERBERTOMANIA

  HERBERTOMANIA

  Biblioteka szkolna zaprasza we wtorek 18.12.2018 r. na grudniowe spotkanie ze Zbigniewem Herbertem-księciem niezłomnych polskiej literatury. Będzie to zwieńczenie działań podejmowanych przez nauczycieli bibliotekarzy w ramach Roku Herbertowskiego.

              Na pewno nie będziesz się nudził: wystawa, prezentacje multimedialne o Panu Cogito, filmik ukazujący poetę prywatnie, piękne interpretacje wierszy w wykonaniu uczniów kl. I LO a i II LO b, wspólne czytanie jego utworów z tomików kupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa a także gry i zabawy z poezją mistrza. Warto spędzić czas wolny w tym dniu w naszej szkolnej bibliotece! Przyjdź do nas!

  Zapraszamy!

  Nauczyciele bibliotekarze

 • God morgon Sverige! - Wymiana Erasmus+.

  God morgon Sverige! - Wymiana Erasmus+.

  W okresie od 3 do 8 grudnia 2018 roku wraz z innymi uczniami miałam przyjemność odwiedzić Szwecję w ramach projektu Erasmus. Placówka gdzie przebywaliśmy to szkoła średnia, która nazywa się Bromma Gymnasium. Tematem przewodnim była innowacyjność. Odwiedziliśmy dużo ciekawych miejsc związanych z innowacyjnością jak np. rządowa organizacja na rzecz innowacyjności Epicentrum i zabytków  kultury, m.in Muzeum Nobla, Technical Muzeum, Lodowisko Kungsträdgärden, restauracja Vapiano. W czwartkowy wieczór obejrzeliśmy Występ taneczny w Cirkus Cirkör z udziałem między innymi  polskiej artystki. Codziennie w tamtejszej szkole mieliśmy zajęcia z różnymi wykładowcami, lub po prostu sami nimi byliśmy prezentując własne pomysły na firmę i innowacyjny produkt. Nauczyliśmy się wiele o innowacyjności i o tym jak stać się bardziej nowoczesna i pomysłową osobą. Poznaliśmy dużo nowych ludzi ze szkół partnerskich. Kraje, które brały udział w wymianie to: Grecja, Szwecja, Chorwacja, Niemcy i Polska. Doskonaliliśmy nasze umiejętności językowe każdego dnia, ponieważ komunikowaliśmy się z innymi tylko i wyłącznie po angielsku (a czasem nawet po hiszpańsku!). Szwecja to piękny kraj, a Sztokholm nocą w okresie przedświątecznym, rozświetlony milionami świateł to coś niesamowitego! Tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć. Niedługo, bo już na początku kwietnia 2019 do naszej szkoły przyjeżdżają goście z krajów partnerskich, wiec jeżeli uwielbiasz poznawać nowych ludzi, mówisz po angielsku i lubisz dobrą zabawę, dołącz do nas! Erasmus + czeka na Ciebie! Zapisy u Pani Moniki Jagiełło-Trif.

  Martyna Smorąg uczennica klasy 1LOb.

  Zdjęcia w galerii God morgon Sverige! - Wymiana Erasmus+ - SZWECJA.

 • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

  Co roku, 5  grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Uczniowie naszej szkoły, wolontariusze z różnych klas, świętowali także. Już 28 listopada gościliśmy przedstawicieli Fabryki Aktywności Młodych z Gorzowa Wlkp., organizacji stworzonej „przez młodych dla młodych”, by promować wolontariat młodzieżowy w Polsce. Jarosław Marciniak, lubuski animator z FAM, pomógł nam przeprowadzić happening, w który zaangażowana została nie tylko młodzież, ale także dyrekcja i nauczyciele. Efektem wspólnego działania jest 6-metrowy kolorowy baner z podpisami uczestników wydarzenia. W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w tym samym dniu p. Artur Śmigrocki przygotował wraz z animatorami w salach internatu Escape Room pn. „Historyczna ucieczka”. Młodzież, biorąca udział w grze, musieła wykazać się spostrzegawczością, inteligencją i umiejętnością wspólnego działania, by w jak najkrótszym czasie, przy pomocy znalezionego klucza, wydostać się z klasy.

  Uczniów w niebieskich koszulkach widać i słychać było w wielu miejscach. Na  szkolnych korytarzach rozwieszone zostały plakaty dotyczące pracy wolontariuszy. FAM zaopatrzyła nas w krzyżówki i inne materiały o tematyce niepodległościowej, które zostały wykorzystane na lekcjach przez nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. Świętowanie wolontariusze zakończyli dopiero 6 grudnia wspólnym zdjęciem i nakręceniem filmu z udziałem naszych uczniów.

  Dziękujemy dyrekcji szkoły, wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali się w podjęte działania związane z Dniem Wolontariusza. Szczególne podziękowania należą się animatorom z Fabryki Aktywności Młodych, a także p. Izabeli Leszczyńskiej za pomoc i Jednostce Strzeleckiej 4037 za udostępnienie radiostacji.

                                                                                                                           M. Wencierska

  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA - Obrazek 1 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA - Obrazek 2 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA - Obrazek 3 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA - Obrazek 4 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA - Obrazek 5

  Więcej zdjęć w galerii Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

 • Mikołajki

  Mikołajki

  W dniu 6.12.18r. w naszej szkole odbyły się Mikołajki. Kilka dni wcześniej Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę pieniędzy na charytatywny cel czyli pakowanie prezentów dla dzieci z ośrodka „Bratek” . Nasi uczniowie spisali się na medal. Następnego dnia SU udał się po zakup niespodzianek i zaczęliśmy pakować podarunki.

   

  W czwartek od samego rana naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj oraz jego Śnieżynki . Każda osoba dostała słodki poczęstunek wraz ze świątecznymi życzeniami.

  O godzinie 12:30 ośmiu uczniów wraz z Panem Andrzejem Rudnickim udało się do Laskowa gdzie znajduje się ośrodek „Bratek”. Święty Mikołaj rozdał świąteczne prezenty , wcześniej przygotowane przez Śnieżynki. Po otrzymaniu upominków wspólnie z dziećmi i opiekunkami zaczęliśmy świąteczną zabawę. Nasi uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem i miłością do dzieci.

   

   

  Samorząd Uczniowski

  Mikołajki - Obrazek 1 Mikołajki - Obrazek 2 Mikołajki - Obrazek 3 Mikołajki - Obrazek 4 Mikołajki - Obrazek 5 Mikołajki - Obrazek 6

 • Wycieczka geograficzna

  Wycieczka geograficzna

  Odbyła się 29 listopada do Szczecina, a tam jest mnóstwo ciekawych miejsc. Udało nam się wybrać jedynie do trzech. Pierwszym punktem naszej wycieczki byłoMuzeum Narodowe na Wałach Chrobrego. Tam zwiedziliśmy wystawę pt. Sztuka Afryki. Ekspozycja ukazywała codzienne życie na afrykańskiej sawannie, dzieła sztuki związane ze sferą wierzeń, religii i egzoterycznych rytuałów oraz afrykański teatr lalek. Mieliśmy również okazję zobaczyć wystawę czasową „Sztukę szczęśliwych ludzi”, malarstwo na Borholmie w XIX i XX wieku. Wszystkim wystawy bardzo się podobały . Naszym kolejnym punktem było planetarium EUREKA, gdzie braliśmy udział w ciekawej lekcji astronomii. Dzięki specjalnej kopule przedstawiającej sklepienie niebieskie, uczyliśmy się o gwiazdozbiorach, galaktykach, a w nich planetach oraz o innych obiektach astronomicznych. Ostatnim celem naszej wycieczki edukacyjnej było Muzeum Centrum Dialogu Przełomy. To muzeum posiada liczne zbiory, archiwa i najnowsze technologie, umożliwiające nam poznanie historii Szczecina w latach 1939-1989. Po zwiedzaniu mieliśmy dwie godziny dla siebie, które spędziliśmy w galerii Galaxy.  Wycieczkę uważamy za bardzo udaną. Dziękujemy nauczycielom, paniom: Dorocie Bindudze-Wieczorek, Urszuli Piotrowicz i Karolinie Koniecznej za wyjazd. W wycieczce uczestniczyli uczniowie z klasy: 1LOa, 1LOb, 2LOb, 3LOb.

  Oliwia Jóźwiak i Agata Pałgan, kl. 1LOb

   

  Zdjęcia w galerii Wycieczka geograficzna do Szczecina 29.11.2018.

 • VI Przystanek Ortograficzny Licealisty

  VI Przystanek Ortograficzny Licealisty

   

  W czwartek 13 grudnia o godz.9:00 w szkolnej bibliotece  odbędzie się

  VI edycja  Przystanku Ortograficznego Licealisty,

  w trakcie którego najlepsi z ortografii uczniowie LO zmierzą się

  z zawiłościami polskiej pisowni. Serdecznie zapraszamy.

                                                     

  Organizatorki:

  Izabela Leszczyńska i Marta Szafkowska

 • Spotkanie z Mariuszem Kurcem

  Spotkanie z Mariuszem Kurcem

  „Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą”

  - Paul Theroux

  27 listopada w naszej szkole gościliśmy niezwykłą osobę, Mariusza Kurca, czyli podróżnika, filmowca i religioznawcę. Większość swojego życia spędził w drodze. Tego dnia zrobił przystanek, aby móc podzielić się z nami swoją wspaniałą pasją. Nie każdy ma w sobie tyle odwagi, aby wyruszyć w podróż jedynie z plecakiem i nagrywać kamerą nieznane tereny i narodowości. Zwiedził już cztery kontynenty, w tym ponad 100 krajów. Poznał różnych ludzi i ich codzienne problemy. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali o przemyśleniach związanych z jego przygodami, mogli zobaczyć kawałek świata, dzięki kręconym przez niego filmom. Odkryli go z innej strony i dowiedzieli się ciekawostek na jego temat. Dziwili się, że przysmakiem Islandczyków jest hákarl, czyli sfermentowane mięso rekina w… (kto był ten wie). Jadąc zimą do Finlandii możemy zatrzymać się na noc w nietypowym hotelu w igloo, a Azjaci nie zawsze korzystają z pieluch dla maluchów, które w łatwy sposób można zastąpić dziurą w spodniach. Mariusz Kurc jest żywym przykładem, że warto walczyć o swoje marzenia, nawet, jeżeli nasza przeszłość nie była kolorowa i życie zadało nam wiele cierpień. Szczególne podziękowania należą się pani Urszuli Piotrowicz i pani Dorocie Bindudze - Wieczorek, za inną lekcję geografii, którą młodzież zapamięta na długo.

      J.K. 2LOa

   

  Wypowiedzi uczniów:

   

  „Mimo ciężkiego dzieciństwa można żyć godnie i spełniać marzenia, zwiedzając cały świat.” – O.P.

  „Opowiada to z takim zamiłowaniem, że chce się go słuchać.” – K.K.

  „Warto dążyć do celu, bo to on sprawi największą radość.”–N.R.

  „Świetne jest to, że potrafi otworzyć się na poznawanie nowych rzeczy z różnych zakątków świata, a jego entuzjazm sprawia, że dobrze się go słucha.” – M.Z.

  „Pokazuje, że każdy może podróżować, bez względu na koszty.” – J.S.

  „Pokazał nam kraje, które są bardzo biedne, a my nie doceniamy naszej Polski” – M.Ch.

  „Daje nam możliwość dowiedzenia się ciekawych informacji o innych krajach” – N.K.

   

  Zdjęcia w galerii Spotkanie z Mariuszem Kurcem.

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  e-mail: zspnr1barlinek@wp.pl
  www: zspnr1barlinek.pl
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064