• KOMUNIKAT

  PIĄTEK  19.10.2018

   zajęcia dydaktyczne odbywać się będą wg poniższego planu:

   

  8:00 – 8:45

   

  8:45 – 9:05

  Program artystyczny z okazji DEN

   

  Spotkanie Przewodniczących Zespołów z Dyrektorem

  1.  lekcja

  9:05 – 9:30

  2.  lekcja

  9:35 – 10:00

  3.  lekcja

  10:05 – 10:30

  4.  lekcja

   

  wg planu

  5.  lekcja

  6.  lekcja

  7.  lekcja

  8.  lekcja

 • KONKURS "DRZEWKO DECYZYJNE"

  KONKURS "DRZEWKO DECYZYJNE" - Obrazek 1

 • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

  REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

  Z OKAZJI JUBILEUSZ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

  „W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI”

   

             Z okazji Jublieuszu Odzyskania przez Polskę Niepodległości, zapraszamy młodzież naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym pt. „Kalendarz ścienny na  rok 2019” .

  Tematem konkursu jest wykonanie kalendarza w formie plakatu,  przedstawiającego najważniejsze wydarzenia z lat 1918 -2018, czyli okresu 100 lat od chwili odzyskania przez Polskę Niepodległości.

  Kalendarz musi być wykonany samodzielnie przez jednego ucznia każdej klasy (reprezentanta). Jeżeli w klasach jest więcej uczniów chętnych do udziału w konkursie, to każdy z nich jest zobowiązany do wykonania również samodzielnej pracy. Osoby chętne należy zgłosić do wychowawcy klasy. Wykonane przez uczniów prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do 30 października br.

   

  CEL KONKURSU

  Celem konkursu jest:

  ·         Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia

  ·         Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku ze 100 letnią rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości

  ·         Popularyzacja wiedzy i świadomości o Polsce Niepodległej

  ·         Motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych

  ·         Kształtowanie wrażliwości estetycznej

   

  PRACA KONKURSOWA

  1.      Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

  ·         Materiał - wykonana na brystolu

  ·         Rozmiar- wykonywana w formacie A2 (59,4 cm/ 42 cm)

  ·         Forma i technika- technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki,

  ·         Praca powinna zawierać: 12 miesięcy (bez dni), każdy miesiąc powinien zawierać po jednym wydarzeniu, które miało miejsce na przestrzeni ostatnich stu lat.

  ·         Temat pracy konkursowej- prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu

  ·         Praca powinna być wykonana samodzielnie przez autora

  OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

  1. Podczas oceny prac konkursowych Jury weźmie pod uwagę:

  ·         Zgodność pracy z tematyką konkursu

  ·         Oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu

  ·         Sposób ujęcia tematu

  ·         Walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania

  ·         Jakość (estetykę) wykonanie pracy

  2. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi podczas apelu szkolnego w listopadzie 2018r.

  EKSPOZYCJA PRAC

  1. Prace laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane podczas uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień.

  Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczo – matematycznych

   

 • Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

  KOCHAM CIĘ POLSKO”

        12 października, piosenką „Kocham Cię Polsko”, rozpoczęła się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych  im. kpt. hm. Andrzeja  Romockiego  „Morro” w Barlinku uroczystość obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Była ona efektem jednego z działań projektu „Niepodległa”, który realizowany jest  w naszej szkole oraz na terenie kraju i województwa zachodniopomorskiego. To szczególne wydarzenie swą obecnością uświetnili: pan wiceminister Maciej Kopeć, pan wicekurator Jerzy Sołtysiak, pani starosta Danuta Patkowska, pan burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Radni Powiatu  Myśliborskiego  i Rady Miejskiej w Barlinku, lokalni przedsiębiorcy, dyrektorzy i przedstawiciele placówek oświatowych naszego powiatu i miasta Barlinka, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

  Otwarcia spotkania dokonał dyrektor ZSiPO w Barlinku - pan Łukasz Jędrzejewski.  Następnie głos zabrali zaproszeni goście:

  1. Pan Maciej Kopeć, wspominał uroczystość (sprzed 10 lat) nadania naszej szkole imienia;
  2. Pani Danuta Patkowska, mówiła o sukcesie projektu „Niepodległa” napisanego przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły;
  3. Pan Dariusz Zieliński, zaprosił na koncert „Barlinianie Niepodległej”.

  W trakcie uroczystości w związku ze zmianą nazwy naszej szkoły, został zaprezentowany nowy sztandar, a o symboliczne wbicie gwoździ poproszono  gości oraz sponsorów.

  Następnie okolicznościowy wykład „Blaski i cienie II RP” wygłosił profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Tomasz Sikorski - a zakończył go słowami: „szukajmy odcieni szarości – obiektywnej wiedzy historycznej”.

  W zadumę i odrobinę refleksji wprowadzili nas uczniowie, którzy przygotowali montaż
  słowno-muzyczny wraz ze swoim profesorem Krzysztofem Komorowskim.
  Natomiast uczniowie: Miron Sobolewski, Filip Łukowski, Dominika Bednarek i Rafał Maciaszek przeprowadzili debatę mającą rozstrzygnąć „czy Józef Piłsudski, czy też Roman Dmowski był najważniejszą postacią tamtego okresu”. Była to ciekawa i żarliwa dyskusja na argumenty
  i ustalenie, który z nich zasłużył się bardziej. W rezultacie ocena okazała się zbyt trudna…

        Po tej porcji wiedzy nastąpiła druga część uroczystości związana z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Jest to dzień, który stanowi okazję do życzeń, podziękowań oraz uznania dla pracy nie tylko nauczycieli, ale też pracowników niepedagogicznych.

       Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Nagrodę  Starosty otrzymali: Dyrektor szkoły Łukasz Jędrzejewski oraz inni dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych: Beata Fryder, Krzysztof Srokowski,  Violetta Skawińska,  Wioleta Warachowska i Małgorzata Cheba.

       Dyrektor Łukasz Jędrzejewski docenił pracę swoich nauczycieli wręczając nagrody dyrektora wyróżnionym nauczycielom. W gronie nagrodzonych znaleźli się: Iwona Sobierajewicz, Monika Jagiełło-Trif, Mirosław Żuk, Beata Krycka, Krzysztof Komorowski,  Ewa Borowiecka, Adrianna Borowska, Małgorzata Osińska, Beata Milkowska, Izabela Leszczyńska,  Marzena Lewandowska,  Andrzeja Rudnicki, Marzenna Wencierska, Monika Ziemichód, Iwona Czujko, Kazimierz Siarkiewicz, Adrian Urban,  Kamil Wawrzyniak, Kazimierz Kulpa,  Jarosław Bednarek,  Jacek Świercz .

       Podsumowaniem 100 – lecia Niepodległości oraz Święta Edukacji Narodowej był przygotowany przez uczniów klasy II LO A, pod czujnym okiem pani Izabeli Leszczyńskiej, pokaz pt. „Moda ostatnich 100 lat”.

      Całą uroczystość mieli przyjemność poprowadzić nauczyciele naszej szkoły: Justyna Stawicka
  i Krzysztof Komorowski.

   Życzę, aby niełatwa misja NAUCZYCIELA przynosiła najlepsze wyniki, radość i wielką satysfakcję.

   

  Małgorzata Osińska

  Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - Obrazek 1 Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - Obrazek 2 Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - Obrazek 3

 • Dyrekcja Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku  składa serdecznie podziękowania za życzliwy gest i ofiarowane wsparcie, za wyraz dobroci i chęć niesienia pomocy, dzięki którym możliwa była realizacja naszych celów i zamierzeń. Dziękujemy osobom, instytucjom, przedsiębiorstwom i prywatnym firmom:

       panu Dariuszowi Zielińskemui – BURMISTRZOWI Barlinka

       pani doktor Ewie Dzierbunowicz – prezesowi zarządu firmy HaCon

       panu Edwardowi Skałeckiemu – prezesowi firmy ESTO

       pani Sylwii Majewskiej – prezesowi firmy PROFI BIZNES GROUP 

       panu Zygmuntowi Głuchowskiemu – właścicielowi pensjonatu BUKOWA PRZYSTAŃ

       panu Waldemarowi Kuczer  i Andrzejowi Pakosz – współwłaścicielom firmy WATEX

       pani Zofii Taczalskiej – właścicielowi centrum szkoleniowego  EFEKT

       panu Tomaszowi Sobierajewicz – właścicielowi firmy BAR-FOL

       panu Pawłowi Goryńskiemu – właścicielowi firmy GOMETAL

       panu Dariuszowi Potyra – właścicielowi firmy ALFA-BIS

       panu Dariuszowi Piasek – dyrektorowi HOLDING-ZREMB GORZÓW METPOL-BARLINEK

       panu Piotrowi Kaweckiemu – właścicielowi firmy VEGA          

       panu Bogdanowi Bola – właścicielowi firmy TRANS-HANDEL

       pani Agnieszce Grygorcewicz – współwłaścicielce firmy EFEKT

       panu Sławomirowi Mikoś – właścicielowi firmy PANEL-DOM

       panu Grzegorzowi Meisinger – właścicielowi firmy KAMIENIARSTWO 

       panu Waldemarowi Borowskiemu – właścicielowi firmy MADEX

       panu Remigiuszowi Wiśniak – właściciel firmy WIKBUD

       pan Zbigniewowi Wielgosz – prezesowi Gospodarczego Banku Spółdzielczego

       panu Maciejowi Michalik – właścicielowi firmy MEGAT 

       panu Kazimierzowi Siarkiewicz – prezesowi Stowarzyszenia WABAR

       państwu Siig – firmie INT. PRODUCTION

       panu Marcinowi Goryńskiemu – właścicielowi firmy GOTRANS

       panu Radosławowi Szajda – właścicielowi firmy MARAL

       panu Andrzejowi Długosz -  właścicielowi firmy EKO-ANWA

       panu Henrykowi Kądziałka - właścicielowi Zakładu Usług Geodezyjno- Kartograficznych

       panu Michałowi Janczarek – Ubezpieczenia

       panu Ireneuszowi Kostka – przedstawicielowi Stowarzyszenia Lider Pojezierza

       państwu Kurek - właścicielom firmy materiały instalacyjne c.o., gazowe, wodno-kanal.

       panu Tomaszowi Strychalskiemu

       panu Zbigniewowi Szatkowskiemu

                                                

                                                             Dyrektor ZSiPO – Łukasz Jędrzejewski

  Wicedyrektor ZSiPO – Iwona Sobierajewicz

                                                             Wicedyrektor ZSiPO – Monika Jagiełło-Trif

                                                             Kierownik Szkolenia Praktycznego – Mirosław Żuk

   - Obrazek 1 - Obrazek 2

 • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

     całemu Gronu Pedagogicznemu składamy najserdeczniejsze życzenia

  zdrowia, radości i satysfakcji z wykonywanego przez nas zawodu.

  Życzymy sukcesów zawodowych i osobistych, życzliwości i wielu sił

  by uczyć, okazywać dobro i wychowywać.

  Wyrazy uznania

  i podziękowania

  składa - Obrazek 1

  Dyrekcja Szkoły

 • „W płomieniach”

  „W płomieniach”

  13 października odbyło się spotkanie w Barlineckim Ośrodku Kultury, dotyczące uchodźców. Poprzedzone było ono  filmem dokumentalnym "W płomieniach", który trwał 50 minut. Był on bardzo pouczający i pokazywał realne problemy emigrantów. W filmie ukazano kłopoty zarówno Grecji z uchodźcami, jak i problemy samych uchodźców. W trakcie oglądania produkcji zdaliśmy sobie sprawę jak bardzo się mylimy. Po filmie odbyliśmy rozmowę z prowadzącą. Zadawaliśmy pytania na temat filmu i dostaliśmy bardzo szczegółowe odpowiedzi, np: Dlaczego uchodźcy nie mogą znaleźć pracy? Dlaczego emigrują oni ze swoich państw? Dlaczego jest ich tak dużo w Grecji? Czemu młodzi, sprawni fizycznie mężczyźni nie walczą za swój kraj? oraz rodzaje emigracji. Można pomyśleć że te tematy są łatwe i każdy zna na nie odpowiedź, jednak prawda jest inna. Są one bardzo złożone i mają podłoże polityczne. Po rozmowie zadano nam pytanie "Czy takie spotkania są potrzebne?". Odpowiedź była u każdego identyczna, czyli "Tak". Na film zaprosiła nas pani Ula Piotrowicz i dobrze, że skorzystaliśmy. Warto uczestniczyć w takich spotkaniach, żeby być bardziej świadomym. Organizatorem był pan Stanisław Smoła, a prowadzący to członkowie Stowarzyszenia "Dom Otwarty".

  Relacja-Paweł Nosowicz, kl. 1LOB                                                                            

 • Relacja z wycieczki w Warszawie

  Byliśmy w Warszawie.

  A gdyby tak jeszcze pojechać dorożką…

  Tak naprawdę nie wiemy, co ciągnie człowieka w świat. Ciekawość? Głód przeżyć? Potrzeba nieustannego dziwienia się?

  Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem

  W dniach 21–23 września br. w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości młodzież z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku odbyła podróż do Warszawy.

                  Stolica przywitała nas piękną pogodą. Pierwszy dzień wycieczki poświęcony został patronowi szkoły, kpt. hm. Andrzejowi Romockiemu. To jego powstańcze losy przypomniał p. Andrzej Rudnicki, prowadząc nas w miejsca ważne dla bohatera 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. Trudno jest nam sobie wyobrazić tamte dni, żyjemy przecież w zupełnie innym świecie, z dala od bomb, trudnych wyborów, śmierci…

                  Po południu odbyliśmy szczególne „lekcje” w Muzeum Narodowym, jednym z najstarszych muzeów sztuki w Polsce, którego zbiory liczą ok. 830 tys. dzieł. Pani przewodnik, prezentując wybrane spośród nich, próbowała przygotować nas do analizy tekstów kultury, która to umiejętność na pewno przyda się na maturze z języka polskiego.

                  Szczególne wrażenie zrobiło na nas Muzeum POLIN. Odwiedziliśmy je drugiego dnia wycieczki. To Muzeum Historii Żydów Polskich powołane oficjalnie do życia w roku 2005. Moneta z XIII w. z hebrajskimi inskrypcjami (najstarszy obiekt Muzeum), interaktywna makieta Krakowa i pobliskiego Kazimierza przedstawiająca społeczność żydowską z jej instytucjami, ozdobiona malowanymi tekstami modlitw, znakami zodiaku oraz przedstawieniami zwierząt i kwiatów rekonstrukcja dachu i bimy synagogi z Gwoźdźca, gwarna żydowska ulica z czasów międzywojnia oraz inne eksponaty „zaprezentowały” nam ciekawą, ale i bardzo smutną jednocześnie historię narodu żydowskiego. Najtragiczniejszy chyba moment dla Żydów związany był z II wojną światową – to czas gett w okupowanej Polsce. Warszawskie getto było największe ze względu na obszar jak i liczbę osadzonych. Wzruszające zdjęcia z tamtych czasów na długo pozostaną w naszej pamięci.

                              Jednym z ostatnich punktów podróży było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Wiele zależy od dobrego przewodnika. Na takiego właśnie trafiliśmy. Pełen pasji, ze znawstwem opowiadał o powstańczej historii swojego miasta, w którym się urodził i wychował. Tysiące wystawionych eksponatów oraz efektownie wykorzystane techniki audiowizualne pomogły nam zrozumieć historię tamtych dni. Spacerując po Muzeum, można było znaleźć ponad 60 kartek z kalendarza, opisujących dzień po dniu historię Powstania Warszawskiego. Taką pamiątkę przywieźliśmy z Muzeum.

                  Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Powązki – to stałe punkty chyba każdej wycieczki do Warszawy. Naszej także. Sklepy, gwarne ulice, zabiegani mieszkańcy – tak, jak u nas. Ale gdyby tak przejechać się dorożką po Starym Mieście… Może przy następnej okazji.

   

                                                                                                Uczniowie ZSiPO w Barlinku

 • KONKURSY "NIEPODLEGŁA"

  KONKURSY "NIEPODLEGŁA" - Obrazek 1

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

   Miło nam poinformować, że z inicjatywy p. Izabeli Leszczyńskiej, p. Urszuli Piotrowicz oraz p. Marty Szafkowskiej nasza szkoła od roku szkolnego 2017/2018  uczestniczy w  ogólnopolskim projekcie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 (Priorytet 3), dotyczącym wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

   Co nam daje udział w programie?   

   Pozyskaliśmy 15 000 zł. na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej. Twórcami listy nowości czytelniczych byli sami uczniowie, znalazły się na niej teksty, które chcieliby przeczytać lub polecić kolegom. I tak powstała propozycja  kilkuset pozycji książkowych, które już przed wakacjami  dotarły do szkoły i teraz są sukcesywnie opracowywane. Rodzice  uczniów i Samorząd Uczniowski zapoznali się z listą książek zakupionych do biblioteki  w ramach przyznanej szkole dotacji oraz  mogli obejrzeć wystawę tychże nowości w bibliotece. Została też do nich skierowana serdeczna prośba o zachęcenie młodzieży do częstszego sięgania po książki oraz do rozmów na ich temat.  

      Realizacja zadań programu przewiduje różnorodne zajęcia czytelniczo-warsztatowe w bibliotece szkolnej, która oferuje teraz czytelnikom wiele atrakcyjnych, różnorodnych nowości, bestsellerów z takich kategorii i gatunków literackich jak:  literatura piękna, literatura obyczajowa, romans, autobiografia, biografia, wspomnienia, literatura młodzieżowa, powieść historyczna, literatura faktu, kryminał, sensacja, thriller, horror, fantastyka, fantasy, science fiction, literatura popularnonaukowa, literatura obcojęzyczna. Dokupione zostały również lektury szkolne.

    Tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwala uczniom miło spędzać czas na przerwach, dostarcza radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza zainteresowania, dyskusje na temat przeczytanych książek, daje możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjuje nowe, ciekawe działania na rzecz promowania czytelnictwa.

   Już w najbliższych tygodniach  w związku z obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych – pod hasłem: SCHOOL LIBRARY ROCKS, czyli BIBLIOTEKI SZKOLNE RZĄDZĄ – zapraszamy wszystkich czytelników do biblioteki szkolnej  do wypożyczania zakupionych bestsellerów.

                                                                                                      I.Leszczyńska  U.Piotrowicz M.Szafkowska

 • GRA ULICZNA "NIEPODLEGŁA

  GRA ULICZNA "NIEPODLEGŁA

  W dniu 26 września w ramach projektu „Niepodległa” w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku odbyła się gra uliczna dla uczniów klas pierwszych. Grę przygotował Samorząd Uczniowski przy współpracy z opiekunami p. Andrzejem Rudnickim   p. Karoliną Konieczną.  Projekt „Niepodległa” zakłada przybliżenie młodym ludziom wydarzeń, które 100 lat temu doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Stąd tez gra uliczna związana była  tematycznie z okresem I wojny światowej. Uczniowie musieli rozpoznawać postacie związane z tamtym okresem, zarówno portrety Polaków jak i ważnych przedstawicieli obu walczących stron. Przeszli także test historyczny oraz odpowiadali na pytania dotyczące osoby Pawła Romockiego, ojca naszego patrona, który brał udział w I wojnie światowej. Musieli wykazać się zdolnościami plastycznymi, rysując portret jednego z „Ojców Niepodległości”. Nie obyło się także bez przebrania w stroje z epoki oraz pokazów wokalnych. Na tapetę wzięto nieśmiertelną „I Brygadę” i „Rotę” Marii Konopnickiej. Poszczególne zadania wyznaczono w wybranych lokalizacjach miejskich, do których „Pierwszaki” docierali za pomocą mapy. Były również konkursy sprawnościowe, m.in. przeciąganie liny, bieg w workach czy z jajkiem a wychowawcy strzelali z łuków. Ostatecznie grę uliczna wygrała klasa I LOA z wychowawcą p. Izabelą Leszczyńską, na drugim miejscu klasa I Technikum informatycznego z wychowawcą p. Mirosławą Korczak a trzecie miejsce zajęła I LOB - wychowawca p. Urszula Piotrowicz.

                                                                      SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 • Projekt „Godność, wolność, niepodległość”

  W maju 2018 roku Kurator Oświaty w Szczecinie przekazała komunikat, że w ramach programu „Niepodległa” można się starać o pozyskanie dotacji dla szkół na organizację Święta Niepodległości. W naszej szkole napisaniem projektu zajął się pan Andrzej Rudnicki. Przy współpracy z Samorządem Uczniowskim i innymi nauczycielami stworzył projekt obchodów szkolnego Święta Niepodległości.  W ramach tego zaplanowano szereg działań dla uświetnienia tak ważnej rocznicy.

  Projekt „Godność, wolność, niepodległość” - Obrazek 1

  Zakładane cele w ramach projektu:

  • Wzrost wiedzy o II Rzeczpospolitej wśród uczniów naszej szkoły.
  • Rozbudzenie uczuć patriotycznych, poprzez udział w imprezach organizowanych w ramach obchodów Święta Niepodległości.
  • Odkłamanie niektórych kart historii związanych z okresem Międzywojnia.
  • Integracja młodzieży w ramach funkcjonowania szkoły.
  • Zaangażowanie młodych ludzi w działalność obywatelską.
  • Kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej, służące identyfikacji narodowej.
  • Rozwijanie młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
  • Kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.
  • Umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych.
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych.
  • Kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych.

  Podjęliśmy próbę napisania projektu, ponieważ stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem. Uroczyste obchody 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole będą miały charakter Święta Szkoły, połączonego z szeregiem imprez towarzyszących.

  W ramach obchodów zamierzamy zorganizować zadania ujęte w projekcie, m.in.:

  • wystawę pamiątek związanych tematycznie z okresem międzywojnia pod tytułem ,,Droga do Niepodległej”;
  • wycieczkę szkolną ,,Śladami Józefa Piłsudskiego” dla uczniów klas maturalnych,
  • debatę ,,Piłsudski-Dmowski dwie drogi do niepodległości”,
  • grę uliczną dotyczącą wojny polsko-bolszewickiej z roku 1920,
  • spotkanie z seniorami barlineckimi pamiętającymi okres II Rzeczpospolitej,
  • konkurs plastyczny pod tytułem ,,Osiągnięcia II Rzeczpospolitej”,
  • wykład ,,Blaski i cienie II Rzeczpospolitej”.

   

  Efekt końcowy projektu „Niepodległa” okazał się nadspodziewanie dobry. Naszej szkole jako jednej z siedmiu szkół w całym województwie  (jedynej w powiecie myśliborskim) przyznano dofinansowanie 10 000 zł na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość”. Projekt został oceniony na  bardzo wysokim poziomie i tak się spodobał, że pan Maciej Kopeć - wiceminister oświaty  wyraził chęć w nim uczestnictwa. W dniu 12 października zapowiedział wizytę w naszej szkole. Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami zorganizują ciekawe wydarzenia patriotyczne, które upamiętnią 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

  Samorząd Uczniowski

 • „Dzień dobry Panie Tesla”

  „Dzień dobry Panie Tesla”

   

  10 lipca 1856 w Smiljianie, w dzisiejszej Chorwacji, urodził się wielki inżynier, autor blisko 300 patentów, które chroniły jego 125 wynalazków w 26 krajach. Tesla był konstruktorem wielu urządzeń do wytwarzania i wykorzystania prądu przemiennego, konkurując skutecznie z Thomasem Edisonem, który pracował nad właściwościami i zastosowaniem prądu stałego. Nawet osoby nie interesujące się myślą technologiczną korzystają z dobra jakim są: silnik elektryczny i prądnica prądu przemiennego, dynamo roweroweradio, a elektrownia wodna (np. na wodospadzie Niagara) czy bateria słoneczna to też  wynalazki Tesli. Choć może mniej mówi nam laikom hasło autotransformatorturbina talerzowa czy  transformator Tesli, są to „kroki milowe” techniki dokonane przez Nikola Teslę,  twórcę pierwszych urządzeń zdalnie sterowanych drogą radiową, za  co w 1916 został wyróżniony Medalem Edisona „za wybitne osiągnięcia we wczesnych pracach nad prądem wielofazowym i wielkiej częstotliwości.

  Dlaczego jednak kieruję do Państwa ten artykuł?

  W poniedziałek wczesnym rankiem pięcioro uczniów i dwie nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół o Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”, wyrusza w podróż do Zagrzebia w ramach projektu Erasmus+ „Wynalazcy i innowatorzy – nasze dziedzictwo i nasza przyszłość”.

  Podczas wymiany, w ramach działań projektu pojadą do miejscowości Smiljan, gdzie urodził się Tesla, zwiedzą Muzeum nazwane jego imieniem oraz Muzeum Techniki Tesli w Zagrzebiu.

  Ci młodzi ludzie już drugi rok poprzez wyjazdy zagraniczne zgłębiają wiedzę i zdobywają informacje o wielkich postaciach techniki na świecie. W ciągu roku szkolnego poznają w szczególności dokonania polskich wynalazców i innowatorów, przygotowując o nich prezentacje multimedialne, plakaty, a także uczestniczą w warsztatach poświęconych prawu patentowemu i prawom autorskim. Podczas drugiej wymiany projektowej, tym razem organizowanej w Zagrzebiu w dniach 1-6.X.2018r., opracowane przez siebie materiały w języku angielskim zaprezentują rówieśnikom ze szkół partnerskich z Zagrzebia, Sztokholmu, Freiburga i Tesalonik. Przedstawieni zostaną tym razem:

  Kazimierz Funk - twórca nauki o witaminach, który jako pierwszy wyodrębnił witaminę B, oraz wprowadził termin witamina;

  Zygmunt Florenty Wróblewski - fizyk, pionier kriogeniki. W 1883 roku w Krakowie wspólnie z K. Olszewskim skroplił powietrze;

  Kazimierz Prószyński, pionier kina i kinematografii, który podczas studiów w Belgi stworzył swój pierwszy pleograf – aparat do rejestracji i odtwarzania filmów;

  Stefan Drzewiecki, którego dokonania to m.in. regulator silników parowych i hydraulicznych, automatyczny sprzęg do wagonów, rejestrator prędkości pociągów, dromograf – urządzenie samoczynnie kreślące kurs płynącego statku (1873), pierwsze zastosowanie peryskopu, pierwszy okręt podwodny o napędzie elektrycznym zasilanym akumulatorami (1888), śmigło o łopatkach nastawnych, samolot z samoczynnym urządzeniem stabilizującym czy tunel aerodynamiczny;

  oraz

  Bronisław Malinowski, antropolog i socjolog, który stworzył podstawy teorii funkcjonalistycznej oraz tzw. brytyjskiej antropologii społecznej, wprowadził nowy styl pracy terenowej, którym było długotrwałe i głębokie zetknięcie z badaną społecznością zamiast dotychczasowej metody analizy tekstów.

  Na wymianę wyjeżdżają uczniowie klasy 2 LOa, Wiktoria Bednarska, Aleksandra Palus, Weronika Zwierzchowska, Adam Dziekoński i Dawid Bola, a opiekunami są Panie Małgorzata Blezień-Lach i Marzena Lewandowska.

  Szczęśliwego lotu oraz wielu odkryć i wrażeń,

  Życzy

  Koordynator projektu

  Monika Jagiełło-Trif

  I Dyrekcja Szkoły

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla

   

  Zdjęcia w galerii „Dzień dobry Panie Tesla”.

 • Spotkanie z Starostą Powiatu Myśliborskiego Danutą Patkowską

  W dniu 25.09.2018r. gościliśmy w murach naszej szkoły starostę powiatu myśliborskiego panią Danutę Patkowską, posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Leszka Dobrzyńskiego oraz naczelnik wydziału edukacji panią Magdalenę Grabowską-Jóźwiak.

                  W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IIILOa i IIILOb wraz z wychowawcami. Po powitaniu i prezentacji gości przez dyrektora pana Łukasza Jędrzejewskiego, głos zabrał pan Leszek Dobrzyński, który przypomniał ważne wydarzenia z naszej historii. Między innymi z czasów II wojny światowej. Nawiązał do postaci patrona naszej szkoły Andrzeja Romockiego, mówił także o postawach Polaków, ich bohaterstwie i patriotyzmie.

                  W dalszej części spotkania przekazano do biblioteki szkolnej materiały edukacyjne.

  Zdjęcia w galerii Spotkanie z Starostą Powiatu Myśliborskiego Danutą Patkowską.

 • INAUGURACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

  INAUGURACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

  Dnia 27 września na Stadionie Miejskim w Barlinku miała miejsce inauguracja sportowego roku szkolnego 2018/2019 w powiecie myśliborskim.  Do rywalizacji w szkolnej lidze lekkoatletycznej przystąpiły cztery szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu. Dziewczęta rywalizowały w następujących konkurencjach: 100m, 400m, 800m, pchnięcie kulą, skok w dal i sztafeta 4x100m. Uczennice naszej szkoły w rywalizacji drużynowej zajęły pierwsze miejsce. W skład reprezentacji weszły; Agata Lisecka, Witoria Siłakowska, Weronika Majkutewicz, Wiktoria Podyma, Kasia Nogalska, Weronika Ptaszek, Julia Wowoczuk, Zuzanna Retzlaf, Sowala Klaudia, Gawin Natalia, Alicja Rozmarniewicz rez. Opiekunem drużyny była pani Karolina Konieczna.

  Jednocześnie z dziewczętami rywalizowali chłopcy, którzy wystąpili w następujących konkurencjach: 100m, 400m, 1500m, pchnięcie kulą, skok w dal i sztafeta 4x100m. Nasi panowie, również uzyskali pierwsze miejsce. Szkołę reprezentowali: Damian Wiktorski, Patryk Puchniak, Kacper Daniel, Arkadiusz Ulewicz, Bartłomiej Niedzielski, Paweł Czajkowski, Rafał Stalmach, Miłosz Makuch, Oskar Fryś, Łukasz Baryło, Mateusz Kwaśny, Damian Pyłypońsko.  Opiekunem drużyny był pan Jacek Świercz.

   

 • Po szersze perspektywy. Wyjazd na Salon Maturzystów

              Każdy z nas w swoim życiu staje przed różnymi wyborami. Niektóre z nich są proste, ale spotykamy się również z takimi, które sprawiają nam nieco więcej kłopotu. Zanim je rozstrzygniemy, rozważamy szereg za i przeciw, aby w końcu zdecydować i wybrać to, co dla nas najlepsze.

              Jedną z trudniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek wkraczający w dorosłe życie, jest wybór odpowiednich studiów. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie : "Matura i co dalej?", osiemnastego września wyjechaliśmy na Salon Maturzystów do Szczecina. Naszą grupę tworzyli uczniowie klas trzecich liceum oraz czwartych technikum.

              Zaraz przy wejściu mogliśmy zarejestrować się i otrzymać informator maturalny, który zawierał spis uczelni z całej Polski wraz z zasadami rekrutacji na wybrane kierunki. Dzięki rozmowom ze studentami różnych wydziałów i kierunków poznaliśmy ofertę uczelni z całego regionu. Z entuzjazmem reagowaliśmy na czekające na nas niespodzianki: przy jednym ze stoisk mogliśmy zrobić sobie zdjęcie z różnymi zabawnymi przedmiotami, przy innym -  zanurzyć się w świat gier komputerowych, zakładając okulary do wirtualnej rzeczywistości.

              Najistotniejszą częścią były jednak wykłady, dotyczące kryteriów oceniania zadań z poszczególnych przedmiotów maturalnych. Mogliśmy poczuć się jak studenci, gdyż zajęcia odbywały się w salach wykładowych US a prowadzili je eksperci z OKE w Poznaniu. Dzięki temu wiemy, jakie błędy najczęściej popełnili starsi koledzy i będziemy starali się nie dopuścić do nich w naszych pracach. W korzystnych cenach mogliśmy zakupić repetytoria i różnego rodzaju pomoce naukowe, przydatne przy powtórkach do egzaminu dojrzałości.

              Myślę, że taki wyjazd pomógł wielu osobom w ostatecznym podjęciu decyzji, a niektórym pewnie otworzył oczy i pokazał, że jest naprawdę dużo szkół, oferujących kierunki kształcenia, o których nawet nie miały pojęcia.


  Natalia Nogalska 3lob

 • „Akcja – segregacja. 2 x więcej, 2 x czyściej”

  „Akcja – segregacja. 2 x więcej, 2 x czyściej”

  Pod takim hasłem 21 września odbyło się tegoroczne sprzątanie świata, również na terenie naszej szkoły. Do akcji przyłączyli się wszyscy uczniowie szkoły pod opieką wychowawców. Tegoroczna edycja była jubileuszowa bo w Polsce sprzątamy wspólnie już 25 lat. Dlatego też celem tej edycji było wspomożenie segregacji odpadów w gminach, które muszą osiągnąć w tym roku poziom 30% recyklingu, a za dwa lata 50%. Możemy codziennie uczestniczyć w tej wielkiej akcji, segregując prawidłowo. A jak to jest u nas w domach?

                                                                                                                    Nauczyciele bibliotekarze

 • Badania IPD dla uczestników projektu 8.6 „Ze szkoły do pracy!”

  http://zspnr1barlinek.edupage.org/photos/skin/clipart/ifx8c78003cdb33d963_naglowek.jpg

  W dniu 25 września 2018r. w sali komputerowej K4

   od godz. 9:00 odbędzie się  spotkanie uczestników projektu 8.6 – „Ze szkoły do pracy!”, którzy dotąd nie brali udziału w badaniach IPD (testy na komputerach)

  30 uczestników z klas trzecich i drugich Technikum
  i Szkoły Branżowej

  Spotkanie dot. doradztwa zawodowego.

  OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  e-mail: zspnr1barlinek@wp.pl
  www: zspnr1barlinek.pl
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064