• Spotkanie z Herbertem
  19.02.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Spotkanie z Herbertem.

 • VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – INAUGURACJA

  VII EDYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO "LICEALISTA W ŚWIECIE NAUKI” – INAUGURACJA

                  Dnia 15.02.2019r. uczniowie klas ILOA, IILOA, IILOB oraz IILOC uczestniczyli w Inauguracji projektu „Licealista w świecie nauki” w auli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Projekt realizowany jest przez pracowników WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I HOOWLI ZWIERZĄT oraz zaprzyjaźnionych jednostek naukowych ZUT w Szczecinie: INSTYTUTU POLIMERÓW (WT i CH), Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin (WKŚiR) oraz Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego (AOJ) ZUT przy wsparciu Biura Promocji ZUT w Szczecinie oraz Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

                  W trakcie uroczystości zostały wręczone Indeksy Licealisty przez Prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż. Małgorzatę Szewczuk. Mieliśmy także przyjemność wysłuchać wykładu pt. „Zwierzęta wokół nas ale czy z nami i czy dla nas? Znaczenie zwierząt dla człowieka” wygłoszonego przez dr inż. Beatę Matysiak z Katedry Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności.

                  Po Inauguracji udaliśmy się do Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska na wykład oraz zajęcia laboratoryjne poprowadzone przez prof. dr hab. inż. Bogumiłę Pilarczyk oraz dr hab. Agnieszkę Tomza-Marciniak. Uczniowie realizowali tematykę „Świat pasożytów – pasażerowie na gapę” oraz „Czy wiemy co jemy?”.

                  Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z pobytu na uczelni ZUT. Młodzież wróciła do Barlinka w dobrym humorze, pełna wrażeń oraz zapału do dalszej pracy. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie i wiedza zaowocują znakomitymi wynikami w nauce.

  Zapraszamy do śledzenia dalszych relacji z kolejnych wyjazdów w ramach projektu.

  Zdjęcia w galerii VII Edycja projektu edukacyjnego "Licealista w świecie nauki".

   

  Opiekunowie grup

  Teresa Wróblewska i Urszula Piotrowicz

 • Prezentacja rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

 • WYNIKI ETAPU PODSTAWOWEGO XXXIV OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

  WYNIKI ETAPU PODSTAWOWEGO XXXIV OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

  Miło nam zakomunikować, że w olimpiadzie uczestniczyło 39 uczniów z wszystkich typów szkół ZSiPO. Etap podstawowy składał się z 50 pytań o różnym stopniu trudności z różnych dziedzin biologii i geografii.

  W drodze eliminacji wyłonione zostały dwie uczennice z klasy I LOb, które uzyskały:

  42 pkt. - Eliza Zawadzka

  40 pkt. -  Karina Dudzik

   Obie uczennice będą reprezentować naszą szkołę 13 kwietnia 2019r. w FINALE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE.

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                      Urszula Piotrowicz  i Teresa Wróblewska

  Zdjęcia w galerii WYNIKI ETAPU PODSTAWOWEGO XXXIV OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ.

 • Zebrania z rodzicami

  Zebrania z rodzicami
  Zebrania z rodzicami podsumowujące pierwsze półrocze odbędą się w ZSiPO dnia 24.01.2019 r.
   
  Zebranie ogólne dla rodziców klas pierwszych i drugich LO z wicedyrektor Moniką Jagiełło-Trif o godz. 16.00 w świetlicy.
   
  Zebrania z  Wychowawcami - godz. 16.15 - gabinety wg harmonogramu
   
  16.45-17.30 - Dzień Otwarty dla rodziców - gabinety wg harmonogramu
 • HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE- sesja zimowa 2019

 • SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELKĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

  SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELKĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

  Dzień 11 grudnia umiliło nam spotkanie z panią Eweliną Chłopińską, która wykłada na Akademii Morskiej w Szczecinie. Opowiadała nam o studiach i jak wygląda życie po skończeniu tego kierunku. Uczelnia ta jest uczelnią techniczną, więc oferuje nam również studiowanie w kierunku mechanicznym, ekonomicznym lub informatycznym. Przysługuje jej trzecie miejsce na świecie pod względem wyposażenia. Znajduje się tam wiele laboratoriów oraz planetarium. Szkoła posiada wiele nowoczesnych, specjalistycznych maszyn i urządzeń. Studenci mają też możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

  Poza promocją Akademii Morskiej pani Ewelina przedstawiła filmy o transporcie morskim. Dowiedzieliśmy się takich rzeczy jak to, że najdłuższy kontenerowiec ma około 400m oraz to, że statek można załadować 10 pięter w górę i 8 w dół, co daje nam pływający wieżowiec. Załoga na takich statkach składa się z 24 osób. Nowy dla nas pojęciem było „twistlock” - są to zaczepy, które mocują kontenery do pokładu. Usłyszeliśmy też zabawną dla nas rzecz – otóż, kiedy marynarze pływają po świecie, to zwiedzają wiele krajów i poznają zwyczaje ludzi. Jednym z nich jest na przykład to, że w Kolumbii zazwyczaj temperatura wynosi około 40°C, a kiedy spada do 25°C, to ludzie ubierają już kurtki zimowe. Dzięki rozwojowi nauki możemy teraz opłynąć świat w 45 dni.

  SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELKĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE - Obrazek 1

 • XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

  XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

  Drodzy Młodzi Przyrodnicy!

  „Mądrość jest córką doświadczenia” - Leonardo da Vinci

   

  W czwartek 10 stycznia 2019r. o godz. 10:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się już XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na etapie podstawowym. Termin ten został ustalony dla całej Polski.

   

  Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki. Od

  uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Szczególnie nacisk kładziony jest na wiedzę z następujących dziedzin:

  • ekologia klasyczna,
  • wody i ich ochrona,
  • gleby i ich ochrona,
  • gospodarka rolna i leśna,
  • żywność i zdrowie,
  • ochrona przyrody,
  • powietrze i jego ochrona,
  • gospodarka odpadami,
  • hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi,
  • aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

  Wiedzę do olimpiady można pozyskać ze stron internetowych www.ekoolimpiada.pl oraz  ZGLOP: www.org.pl a także ze zbiorów biblioteki szkolnej.

   

  W drodze eliminacji, z każdej szkoły 3 najlepszych uczniów stanowi jej reprezentację na II etap eliminacyjny, który odzbędzie się w Szczecinie.

  Niezbędnym warunkiem jest uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w tekście pisemnym (40 pkt), każda prawidłowa odpowiedź to 1 pkt, a nieprawidłowa 0 pkt. W przypadku większej liczby niż  3 uczniów spełniających to kryterium przeprowadzona jest dogrywka  (test pisemny), której pytania opracowane i dostarczone są przez Główny Komitet Olimpiady.

   

  Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministerstwa Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.

   

  Osobom, które zgłosiły się już na starcie gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w olimpiadzie. Świadczy to o dużej świadomości ekologicznej i właściwej postawie wobec środowiska przyrodniczego.

   

  U.Piotrowicz  i T.Wróblewska

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Jest taki dzień … relacja z apelu …

  Jest taki dzień … relacja z apelu …

  Jest taki dzień … relacja z apelu …

  Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,
  dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
  Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
  dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.

  Niebo - ziemi, niebu - ziemia,
  wszyscy - wszystkim ślą życzenia, (…)

       Tymi słowami w czwartek 20 grudnia powitali zgromadzoną w sali gimnastycznej społeczność szkolną, a więc młodzież, dyrekcję szkoły i nauczycieli, prowadzący przedświąteczny apel: Martyna Smorąg - uczennica klasy I LO B i Krzysztof Komorowski. Był to i wyjątkowy apel i wyjątkowy czwartek.Przedświąteczny apel odbył się bowiem  w dwóch turach, gdyż spora cześć sali gimnastycznej zajęta była przez przygotowane przez uczniów dekoracje stołów wigilijnych. A wszystko to w związku z konkursem „Na najpiękniejszy stół wigilijny”. I właśnie od rozstrzygnięcia tego konkursu rozpoczął nasz apel.  Okazało się,  że stołów było kilkanaście, a jury złożone z nauczycieli i przedstawicieli SU nie miało  wcale łatwego wyboru … Wyniki ogłosiła przewodnicząca jury, pani wicedyrektor Iwona Sobierajewicz. I mogły one być dla wielu zaskoczeniem,  a oto one:

  Miejsce I – klasa III B z wychowawczynią  Beatą Krycką

  Miejsce II – klasa II Th z wychowawczynią Małgorzatą Jarzembowską

  Miejsce III – klasa II LO c wychowawczyni T. Wróblewska  (Paulina Górak)

   

         Nagrodami były karnety dla klas na „barlineckie kręgle” ufundowane przez właściciela kręgielni pana Grzegorza Januszke. Potem nadeszła chwila „iście osobliwa”, bowiem mogliśmy obejrzeć jasełka pod wielce znaczącym tytułem „Nawrócenie” Aktorami byli uczniowie klas I Tes, II LO c, II Th, II LO a i  I Ti. Prowadzący zastrzegli sobie, że wszelkie podobieństwo osób i zdarzeń jest zupełnie przypadkowe, a  rzecz dzieje się daleko, daleko stąd, choć tak naprawdę zupełnie blisko … Jednak okazało się, przedstawione scenki ukazały historię mieszkanek Barlinka i uczennic naszej szkoły,  Natalii i Zuzanny, które przeżyły dość niezwykłą przygodę na przedświątecznych zakupach. Był i sen na jawie przypominający wydarzenia z Betlejem. Było wreszcie zabawnie i dramatycznie, a ponadto scenki zostały ubarwione śpiewem kolęd przez „chór anielski” … Opiekunami całej grupy byli Krzysztof Komorowski i  ks. Stanisław Szlijan.

      Następnie odbył się (ale tylko w tzw. drugiej turze apelu) szkolny konkurs kolęd. Wystąpiło i zaprezentowało się 8 klas. Jurorami byli nauczyciele, którzy na specjalnych kartkach oceniali występy uczniów. Po podliczeniu głosów ogłoszono wyniki, a oto one:

  I miejsce- klasa II LO B

  II miejsce  - klasa III LO B

  III miejsce - klasa III LO a

   

       Należy pogratulować wszystkim śpiewającym, bo wszak kto śpiewa modli się dwukrotnie, a poza tym występy publiczne, zwłaszcza przed rówieśnikami, wymagają  dużej odwagi. Nim się jednak apel skończył obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy jeszcze dwóch innych niezwykłych interpretacji kolęd. Pierwszą była kolęda „Przybieżeli do Betlejem” wykonana prze nauczycieli naszej szkoły pod batutą pani wicedyrektor Moniki Jagiełło-Trif, a drugą był występ duetu pani wicedyrektor Moniki Jagiełło-Trif i Oliwii Jóźwiak z klasy I LO B w utworze
  „Mario czy ty już  wiesz”. Następnie  głos zabrał dyrektor szkoły Łukasz Jędrzejewski, który życzył wszystkim po pierwsze spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, a poza tym w nowym roku 2019 sukcesów na maturze, egzaminach zawodowych  oraz otrzymania promocji do klasy wyższej.  Na koniec poetycką klamrą spięły ten niezwykły apel słowa z pastorałki Czerwonych gitar.

  Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku.
  Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
  Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
  Dzień, piękny dzień dziś nam rok go składa w darze.

  Niebo - ziemi, niebu - ziemia,
  wszyscy - wszystkim ślą życzenia (…)

        W ten sposób dobiegł do końca nasz świąteczny  apel, następnego dnia odbyły się  spotkanie klasowe z wychowawcami, by mogły nadejść święta i ferie.

  Relacjonował Krak

   

   

 • HARMONOGRAM MATURY PRÓBNEJ W ZSIPO W BARLINKU 03.01.2019 r. – 07.01.2019 r.

 • - Obrazek 1

 • Wyniki III Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego

  Wyniki III Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego

  Wyniki III Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego

  "Podejmij właściwą decyzję - drzewko decyzyjne"- wyróżnienie dla naszej uczennicy

   

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu oraz Starostwo Powiatowe w Myśliborzu informują,  że został rozstrzygnięty etap powiatowy III Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego ogłoszonego z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia 2018 pod hasłem: „Podejmij właściwą decyzję – drzewko decyzyjne”. Do komisji konkursowej wpłynęło 30 prac. Wszystkie zgłoszone prace spełniały warunki określone w Regulaminie Konkursu. Etap powiatowy został poprzedzony etapem szkolnym. Miło nam zakomunikować, że wyróżnienie w konkursie przyznano  uczennicy naszej szkoły Natalii Okraszewskiej kl. 1LOA za pracę plastyczną pt. ,, Wolność od nałogu zdrowie i oszczędność". Nagrodę wręczył i gratulacje złożył uczennicy pan dyrektor Łukasz Jędrzejewski .

  Serdecznie gratulujemy!!!

   

  I.Cz.

  Wyniki III Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego - Obrazek 1  Wyniki III Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego - Obrazek 2 Wyniki III Edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego - Obrazek 3

 • VI Przystanek Ortograficzny Licealistów

              Przyszło Boże Narodzenie. Nawet aura była świąteczna… tymi słowami 13 grudnia 2018 r. dziewiętnastu uczniów naszego Liceum zmierzyło się z dyktandem ortograficznym.

  Wyniki VI Przystanku Ortograficznego Licealistów:

  • 1 miejsce – Oliwia Poniatowska kl. 2 LO a i Karina Dudzik kl. Kl. 1 LO b
  • 2 miejsce – Angelika Ostrowska kl. 3 LO b
  • 3 miejsce – Dominika Zakrzewska kl. 2 LO c

  Prace konkursowe sprawdziły organizatorki konkursu: p. Marta Szafkowska i p. Izabela Leszczyńska.

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

  VI Przystanek Ortograficzny Licealistów - Obrazek 1 VI Przystanek Ortograficzny Licealistów - Obrazek 2 VI Przystanek Ortograficzny Licealistów - Obrazek 3

 • HERBERTOMANIA

  HERBERTOMANIA

  Biblioteka szkolna zaprasza we wtorek 18.12.2018 r. na grudniowe spotkanie ze Zbigniewem Herbertem-księciem niezłomnych polskiej literatury. Będzie to zwieńczenie działań podejmowanych przez nauczycieli bibliotekarzy w ramach Roku Herbertowskiego.

              Na pewno nie będziesz się nudził: wystawa, prezentacje multimedialne o Panu Cogito, filmik ukazujący poetę prywatnie, piękne interpretacje wierszy w wykonaniu uczniów kl. I LO a i II LO b, wspólne czytanie jego utworów z tomików kupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa a także gry i zabawy z poezją mistrza. Warto spędzić czas wolny w tym dniu w naszej szkolnej bibliotece! Przyjdź do nas!

  Zapraszamy!

  Nauczyciele bibliotekarze

 • God morgon Sverige! - Wymiana Erasmus+.

  God morgon Sverige! - Wymiana Erasmus+.

  W okresie od 3 do 8 grudnia 2018 roku wraz z innymi uczniami miałam przyjemność odwiedzić Szwecję w ramach projektu Erasmus. Placówka gdzie przebywaliśmy to szkoła średnia, która nazywa się Bromma Gymnasium. Tematem przewodnim była innowacyjność. Odwiedziliśmy dużo ciekawych miejsc związanych z innowacyjnością jak np. rządowa organizacja na rzecz innowacyjności Epicentrum i zabytków  kultury, m.in Muzeum Nobla, Technical Muzeum, Lodowisko Kungsträdgärden, restauracja Vapiano. W czwartkowy wieczór obejrzeliśmy Występ taneczny w Cirkus Cirkör z udziałem między innymi  polskiej artystki. Codziennie w tamtejszej szkole mieliśmy zajęcia z różnymi wykładowcami, lub po prostu sami nimi byliśmy prezentując własne pomysły na firmę i innowacyjny produkt. Nauczyliśmy się wiele o innowacyjności i o tym jak stać się bardziej nowoczesna i pomysłową osobą. Poznaliśmy dużo nowych ludzi ze szkół partnerskich. Kraje, które brały udział w wymianie to: Grecja, Szwecja, Chorwacja, Niemcy i Polska. Doskonaliliśmy nasze umiejętności językowe każdego dnia, ponieważ komunikowaliśmy się z innymi tylko i wyłącznie po angielsku (a czasem nawet po hiszpańsku!). Szwecja to piękny kraj, a Sztokholm nocą w okresie przedświątecznym, rozświetlony milionami świateł to coś niesamowitego! Tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć. Niedługo, bo już na początku kwietnia 2019 do naszej szkoły przyjeżdżają goście z krajów partnerskich, wiec jeżeli uwielbiasz poznawać nowych ludzi, mówisz po angielsku i lubisz dobrą zabawę, dołącz do nas! Erasmus + czeka na Ciebie! Zapisy u Pani Moniki Jagiełło-Trif.

  Martyna Smorąg uczennica klasy 1LOb.

  Zdjęcia w galerii God morgon Sverige! - Wymiana Erasmus+ - SZWECJA.

 • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

  Co roku, 5  grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Uczniowie naszej szkoły, wolontariusze z różnych klas, świętowali także. Już 28 listopada gościliśmy przedstawicieli Fabryki Aktywności Młodych z Gorzowa Wlkp., organizacji stworzonej „przez młodych dla młodych”, by promować wolontariat młodzieżowy w Polsce. Jarosław Marciniak, lubuski animator z FAM, pomógł nam przeprowadzić happening, w który zaangażowana została nie tylko młodzież, ale także dyrekcja i nauczyciele. Efektem wspólnego działania jest 6-metrowy kolorowy baner z podpisami uczestników wydarzenia. W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w tym samym dniu p. Artur Śmigrocki przygotował wraz z animatorami w salach internatu Escape Room pn. „Historyczna ucieczka”. Młodzież, biorąca udział w grze, musieła wykazać się spostrzegawczością, inteligencją i umiejętnością wspólnego działania, by w jak najkrótszym czasie, przy pomocy znalezionego klucza, wydostać się z klasy.

  Uczniów w niebieskich koszulkach widać i słychać było w wielu miejscach. Na  szkolnych korytarzach rozwieszone zostały plakaty dotyczące pracy wolontariuszy. FAM zaopatrzyła nas w krzyżówki i inne materiały o tematyce niepodległościowej, które zostały wykorzystane na lekcjach przez nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. Świętowanie wolontariusze zakończyli dopiero 6 grudnia wspólnym zdjęciem i nakręceniem filmu z udziałem naszych uczniów.

  Dziękujemy dyrekcji szkoły, wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali się w podjęte działania związane z Dniem Wolontariusza. Szczególne podziękowania należą się animatorom z Fabryki Aktywności Młodych, a także p. Izabeli Leszczyńskiej za pomoc i Jednostce Strzeleckiej 4037 za udostępnienie radiostacji.

                                                                                                                           M. Wencierska

  MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA - Obrazek 1 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA - Obrazek 2 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA - Obrazek 3 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA - Obrazek 4 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA - Obrazek 5

  Więcej zdjęć w galerii Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

strona:

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  e-mail: zspnr1barlinek@wp.pl
  www: zspnr1barlinek.pl
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064