Matura

 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

W TERMINIE GŁÓWNYM

w ZSP nr 1 w Barlinku – maj 2018

(absolwenci wszystkich typów szkół) 

Część ustna egzaminu maturalnego

od 9 do 22 maja
(oprócz 13 i 20 maja)

 język polski

Egzamin przeprowadzany jest
w szkole wg harmonogramów ustalonych przez Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (zamieszczone na: www.zspnr1barlinek.pl, szkolnych tablicach ogłoszeń, w bibliotece szkolnej).
Harmonogramy dostępne od marca 2018.

od 5 do 25 maja
(oprócz 6, 13 i 20 maja)

 języki obce nowożytne

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9.00

Godzina 14.00

4

piątek

Język polski – pp* (170 min)

Język polski – pr* (180 min)

5, 6 – sobota, niedziela

7

poniedziałek

Matematyka – pp (170 min)

8

wtorek

Język angielski – pp (120 min)

Język angielski – pr (150 min)

9

środa

Matematyka – pr (180 min)

Filozofia – pr (180 min)

10

czwartek

Biologia – pr (180 min)

Historia sztuki – pr (180 min)

11

piątek

WOS – pr (180 min)

Informatyka – pr (60 min + 150 min)

12, 13 – sobota, niedziela

14

poniedziałek

Fizyka – pr (180 min)

Geografia – pr (180 min)

15

wtorek

Język niemiecki – pp (120 min)

Język niemiecki – pr (150 min)

16

środa

Chemia – pr (180 min)

Historia – pr (180 min)

17

czwartek

18

piątek

19, 20 – sobota, niedziela

21

poniedziałek

22

wtorek

23

środa

Historia muzyki – pr

           

                *pp – poziom podstawowy, pr – poziom rozszerzony   

 

Więcej informacji dotyczących egzaminów maturalnych - informatory, procedury, przybory, opłaty za egzamin pod adresem:

 

https://www.oke.poznan.pl/cms,152,informacje.htm

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  Zachodniopomorskie, Polska
  e-mail: zspnr1barlinek@wp.pl
  www: zspnr1barlinek.pl
  fax: 95 7461 064
 • 95 7461 064